Aug 29, 2013 - tankar    Comments Off on Vårdtagna

Vårdtagna

Säger det igen… Det där med värdegrunderna missade man helt på den skolan, för uppenbart så är de andra eleverna de viktigaste – inte de som blivit kränkta och misshandlade…

Samtidigt så kan man på något plan ändå känna att man förstår dem och bara vill trösta dem med ord som; “Jag förstår precis hur du känner, precis så känner vi andra att vi ständigt blir av myndigheter och den ekonomiska politiken“.

Men sen skall man nog se på helheten och se att alla elever är de som står som förlorare – att mista en skola är svårt för alla, fråga bara de som varit mobbade som tvingats byta eller alla de som tvingats byta för att deras föräldrar varit tvungna att acceptera ett jobb i en annan kommun…

Det är dock inte eleverna som det skall falla någon annan skugga än egenansvar och empatilöshet på, utan det är deras föräldrar som fostrat dem samt hela skolledningen som accepterat och valt att medvetet blunda för olika pojkstreck och andra lustigheter som sållar ut förlorarna och stärker män…

Comments are closed.