Aug 30, 2013 - tankar    Comments Off on konsekvensigen

konsekvensigen

Det är en sak till som jag har reagerat på och tänk på kring detta med Lundsberg.

Vad jag har sett i de artiklar som jag läst, så har detta varit ett återkommande problem i skolan – till och med under de senaste åren, så det där med chocken och den plötsliga stängningen kommer lite på kant, om man just ser till den rena fakta. Skolan har ju varit med om detta upprepade gånger, och blivit varnade – men ändå så försöker man lägga ansvaret på myndigheten som gett dem flera chanser, tid och möjligheter att komma till rätta med problemen.

Så framkommer allt detta som en chock och något plötsligt för eleverna, då visar det ju åter på hur dåligt skolledningen skött både sitt arbete med att påtala det allvarliga i det hela för eleverna, samt att deras förmåga att lära eleverna detta med ansvar och konsekvenser.

Men å andra sidan, så kanske de även ser det som en kollektiv bestraffning när ett företag läggs ner för att någon i ledningen misskött sig och bolaget går i konkurs – fast å andra sidan så klarar ju sig ändå alltid ledningen genom att de känt till det innan och att de självklart har kvar sina egna bonusar. Att pengarna inte räcker till de anställda och sånt det är ju bara olyckligt och skulle någon anställd tycka att det var fel, så kommer ju denna person enbart med ett vänstervridet klasshat…

– eller hur var det nu igen?

Comments are closed.