Sep 16, 2013 - tankar    Comments Off on Läxar upp oss!

Läxar upp oss!

Läste på en blogg ett otroligt intressant inlägg om läxor:
http://pernillaalm.se/2013/09/13/laxornas-to-be-or-not-to-be-igen/

Läser om läxorna och känner att man hamnar fel någonstans – det handlar inte om läxorna i sig eller att kunna hjälpa barnen. Handlar det inte mer om att lära våra barn att hitta, tolka och värdera fakta från nätet eller bara själva lära sig att förstå tänket bakom allt?

– Utan lärare, utan föräldrar, utan stöd. Att de lär sig själva att göra slutsatser och resonera. Det har inget med kunskapen i sig, utan mer med förmågan att klara av samhället…

För vi kan idag se baksidan. Alla dessa människor som t.ex. sväljer SD’s ogenomtänkta och sakligt ogrundade resonemang, människor som inte vet hur, inte har lust och helt enkelt inte kan tänka själv eller kontrollera fakta.

Det är ett nytt samhälle vi har. Ett samhälle där lögner snabbt blir sanningar och sanningar gömmer sig bakom annat. Det är viktigt att våra barn lär sig att själva se, lära, granska, hitta och framför allt behandla och komma till egna slutsatser av ren fakta.

DÄR har läxor en otroligt viktig roll att spela. Det handlar inte om VAD du lär dig, utan HUR du lär dig och VARIFRÅN du hämtar din kunskap.

Läxor är jättetrist, det är tungt och onödigt i sak – men till sin funktion är det oerhört viktigt. Det handlar om att lära våra barn att se fakta kontra åsikter… Speciellt då vi låter dagisbarn ha egna iPads och ungdomar röra sig fritt på nätet.

Det skall inte vara en fråga om föräldrars möjligheter, individens förutsättningar eller skolans mål – utan det skall vara något självklart för att förstå och klara av samhället.

Comments are closed.