Oct 1, 2013 - tankar    Comments Off on termenologiskämt

termenologiskämt

Jag läser i Aftonbladet om professorn i civilrätt, Mårten Schultz, som ligger bakom Juridikbloggen.

De plockar fram följande citat från hans blogg:

    Nu vet jag att en del av er som läser detta, färgade av den ilska som ni fått efter att ha tagit del av domen (en del av er – de flesta har bara tagit del av kommenterar kring domen), tänker: ”Det skiter väl jag i! De var ju skyldiga!” Men i juridisk mening är de inte det. De är oskyldiga. Och det är som princip – men inte alltid – en god idé att även privatmoraliskt inta denna grundinställning.

Detta är lite intressant: “I juridisk mening är de oskyldiga“.

Innan hovrättens dom så var de faktiskt i juridisk mening skyldiga enligt Solna tingsrätt.

– Så VAD är det som hovrätten kommit fram till att de är oskyldiga till?

Det handlar INTE om att det kommit fram ny fakta, att någon ändrat sig eller något sånt – utan det handlar om att domstolen valt att gå på en gammal term och lagformulering och valt att tolka den på detta sätt.

Det har INGET med hurvida de är oskyldiga eller att folk bara tagit del av kommenterar kring domen.

Sen fortsätter Aftonbladet:

    “Han menar att domstolen är experter på att bedöma rättsläget i varje enskilt fall, och citerar åter Schultz: ”Det finns ett demokratiskt värde i att respektera domstolarnas friande bedömningar i domar som inte är uppenbart felaktiga”.

– “Inte är uppenbart felaktiga?

Läs det igen.

inte är uppenbart felaktiga!?

Seriöst?

Bedömningen ÄR ju uppenbart felaktig, det enda som det handlar om är att man gått på en gammal lagtext som gör offret mer utsatt. Att det är UPPENBART FELAKTIGT har ju varit klart hela tiden!!!

Om det är så att domstolarna ÄR Experter på att bedöma rättsläget i varje enskilt fall som han påstår, hur kommer det sig att Solna tingsrätt fällde pojkarna för grov våldtäkt och att de sedan friades av hovrätten?

Jag vet att man säger att det handlar om termen “utsatt situation” istället för “hjälplöst tillstånd”, men helt allvarligt – en EXPERT borde väl kunna förstå att det inte är en TERM som avgör om något är en våldtäkt eller inte – utan själva övergreppet i sig?!

Samhället är bakvänt då vi plötsligt finner oss i en situation där människor faktiskt försvarar ett rättsväsen för att de frikänner människor som begått ett bevisat övergrepp, bara för en formulering i en lagtext.

Det är som det där gamla skämtet som man brukar dra om att det måste stå i bruksanvisningen till en mikrovågsugn i USA, att man inte får värma katter och barn i den för att de då kan dö. Står det inte uttryckligen, så kan folk göra det, och sen få ersättning/kompensation för att de gjort det och inte visste bättre – “För det stod ju inget om att man inte fick eller kunde göra det“.

Precis där är vi idag.

Precis där.

Fast detta är Sverige 2013.

Men ingen skrattar…

Comments are closed.