Nov 14, 2013 - tankar    Comments Off on Konsten att se

Konsten att se

Haft en riktigt intressant diskussion kring detta med vad som är normalt, samhälletsnormer och att själv bestämma och styra.

Mitt i det hela så trillade jag över två små poster kring ett helt annat ämne, även om man egentligen kan se det som samma ämne – då grunden är den samma: Att se en människa för vem den är, istället för den bilden man själv tagit till sig från den

Ena sidan. Där man utgår från vad folk säger/sagt…wall-content-this-logic-right-here-wow-just-wow-42561Andra sidan (som visserligen här är sarkastisk i sin grund, men ändå). Där man ser till en annan bild och tar in större delar av saker runt om kring…top-10-reasons-for-banning-gay-marriage-42592


Comments are closed.