Tagged with " Michael Franti"
Sep 14, 2013 - tankar    Comments Off on Bam Bam

Bam Bam

We livin’ in a mean time and an aggressive time
A painful time, a time where cynicism rots the vine
In a time where violence blocks the summer shine

Bom-Bom the truth shall come
Give the corporation some complication!

Apr 6, 2013 - ljud, tankar, videos    Comments Off on avbildningar av sanningar

avbildningar av sanningar

Morgonens lilla stycke:

Gårdagens utseende:

Jag har pratat med många den senaste tiden om det fria ordet, men jag blir mer och mer tveksam till om vi verkligen har det och utnyttjar det. Det känns som de flesta säljer det för billigaste peng, eller håller tyst för att inte behöva ta ansvar för det.

Det skulle vara spännande att se någon forkning på hur väl vi utnyttjar alla dessa rättigheter som folk kämpat och slagit för att vi skall få, och vi idag tar för självklarheter och menar att vi använder oss av.

Är det verkligen så att det var detta som de slogs för. Är det detta som är friheten, och vad är det för frihet som vi pratar om? Vilka rättigheter anses vara just RÄTTigheter, och vad är enbart ett utnyttjande och förvanskande av de möjligheter som generationer innan oss offrade sitt liv för?

Är det det fria ordet och en rättighet när en rappare som Rick Ross rappar om att droga en tjej och utnyttja henne utan att hon är vid medvetande? Är det samma sak som när NWA pratade om att skjuta en snut? Hur mycket låter vi media styra våra tankar och känslor?

Det håller visserligen på att ske ett skifte där vi får en helt annan sanning än den som media matar oss med via sina löpsedlar som handlar om vart de rikaste bor, och sånt som sprids via sociala medium, som t.ex. detta med suspenderad kaffe – där man köper en kopp, men betalar för två, tre stycken, så att någon utan pengar senare kan gå in och fråga om det finns någon suspenderad kaffe och därmed få en kopp kaffe utan att behöva betala.

Men det sprids också så mycket annat via social medium som folk sväljer så snabbt utan att kolla upp det och i stället bara sprider det vidare. Vi behöver lära oss att vi måste ha samma kritiska ögon mot de sociala medierna som mot vanlig press – för vi vet faktiskt inte alltid vem som avsändaren är och om det kanske finns någon halvdolt annat budskap i det som vi bara snabbt skummar igenom och tycker verkar bra, för att sen trycka på en dela vidare knapp.

Allas våran röst är viktig, och frågan är hur högt du värderar din egen?

Apr 5, 2013 - tankar, videos    Comments Off on livsdiagnos

livsdiagnos

Jag har skrivit om det på en äldre blogg, men känner hur jag funderar på det igen. Man har kollat mig för ADD, ADHA och Aspberger fast utan att det gett utslag. Däremot så nämnde en bekant till mig HSP, som står för Highly sensitive person/Högkänslig person. På Wikipedia skriver de bl.a: “Karaktärsdraget definieras som en utförligare bearbetning av sinnesintryck än genomsnittspersonen, alternativt att HSPersoner i allmänhet tar in mer information och fler nyanser från sin omgivning än andra gör, och därför har mer sensoriskt material att bearbeta. Det kan manifersetera sig på många sätt, bland dem ett behov av att periodvis dra sig undan“, vilket känns som en klockren beskrivning av mig.

De skriver även att en HSP…

 • är kapabel att genomföra djup bearbetning av information.
 • är uppmärksam på små ting i sin omgivning.
 • är lojal, känslosam och omtänksam.
 • är bra på att göra uppgifter som kräver djup koncentration och fokus.
 • kan prestera uppgifter med precision, detalj och snabbhet.
 • är väldigt noggrann.
 • är bra på finmotoriska rörelser.
 • kan hålla sig stilla längre än vanliga människor.
 • har en aktivare högerhjärnhalva.
 • är naturligt kreativ.
 • är fantasifull.
 • har en komplex och rik inre dialog.
 • påverkas mer av intryck.
 • kan förstå människokänslor djupare.
 • är bättre på att hitta fel.
 • är bra på att undvika fel och misstag.
 • presterar inte sitt bästa när den blir iakttagen.
 • är en god organisatör.
 • är en hårt arbetande perfektionist.
 • är omsorgsfull och barmhärtig.
 • är begåvad i andlighet.
 • bryr sig om miljön.
 • kan bli djupt berörd av musik och konst.
 • märker diskreta förändringar i en persons utseende, förändring av ett föremåls placering m.m.
 • ställer djupa och tankeväckande frågor.
 • läser andras sinnen och humör.

Däremot så säger de också att en HSP person ofta behöver tystnad och störs av ljud – för mig är det precis tvärt om, men det kanske kommer från DJ kulturen som jag var en aktiv del av under så många år i ungdommen. Jag fokucerar bättre med både ljud och oljud i bakgrunden…

Feb 11, 2013 - videos    Comments Off on en svag ljudspringa…

en svag ljudspringa…

Jag tar med mig ljud. Både i form av en app till mobilen, som heter Soundmassage och kan ge en de mest rofyllda minnesbilder som man aldrig upplevt. Som att låta tanken få drömma lite ifred för en stund.

Sen tar jag med mig ett album också. Valde bland dessa fyra av olika anledningar

 

Valde ett av dem.

Ser nu att det bara är män, tolkar det själv som att jag är svag och bara gjorde det enklaste – jag skulle lätt kunna valt någon stark kvinna som Flora Purim, CajsaLisa Ejemy, Queen Mother Rage, Maja Gullstrand eller någon av de oräkneligt bra och starka andra kvinnorna. Men nu blev det av en slump andra män i skor.

Sitter och skakar med ångest, panik, oro, stress och en enorm rädsla, samtidigt som jag inte har kraft till annat än att bara vänta in tiden för mötet med min kurator, innan jag tar mig vidare…

Kommer jag vara värd att satsa på? Kommer jag vara tillräcklig?