Regndroppar

Droppar av regn för att få frön att växa…

Andreas Gursky ’99 Cent II Diptychon’ (2001) Price $3,346,456 sold 2007

=