Regndroppar

Droppar av regn för att få frön att växa…

jan_saudek-David, Lonely Forever, 1969

=