Regndroppar

Droppar av regn för att få frön att växa…

Jeff Wall ’Untangling’ (1994) Price $1,000,000 sold 2006

=