2sidez – Dual / Double Camera

Reading Time: < 1 minute

TESTAD VERSION: 1.0 | STORLEK: 2.0M | PRIS: Gratis

Det stora dilemmat många gånger är att man besöker någon spännande plats och man vill ta en bild av något, så vill man ju samtidigt själv vara med. Det kan gå om man har långa armar, men risken är stor att man skymmer eller inte får med allt man vill, dessutom är det ju svårt att komponera ihop bilden. Hrm…2sidez-01 2sidez-02
– Så hur gör man?

Här är en smart lösning som låter dig använda både fram- och bakkameran nästan samtidigt. Resultatet är antingen en vändbar bild där båda bilderna kommer till sin fulla rätt – den vändbara bilderna funkar på din telefon, eller om du skickar upp dem till programets hemsida, http://www.2sidez.com. Alternativt får du en vanlig bild där du lägger in den andra bilden automatiskt i hörnet av fotografiet och du bestämmer storlek och genomskinlighet på den.

Båda bilderna sparas separat också, så du ha dem var för sig också om du vill.
[pb-app-box pname=’com.behind.the.camera’ name=’2sidez’ theme=’light’ lang=’sv’]

Om a. Melin

Uppvuxen med Game & Watch och ZX Spectrum följt av en Amiga och sen PC för att fortsätta med Siemens , Sony Ericsson och Nokia innan det blev Android landskapet som numera utforskas med en nyfikenhet och envishet i ett sökande på guldkornen som sätter solen i skugga. Har ständigt ett vakande öga öppet för de appar som utnyttjar möjligheterna, samtidigt som de även skapar dem...