Hösten

Ville återskapa känslan av ett varmt minne från närvaro, då symfonin av färger nådde sitt crescendo…   ...