Tag Archives: Paintbrush

Deepdream och konstfilter: Djupa drömmar om konst kommer till ytan

Så länge som vi själva kunnat jobba med bilder i mobilen eller dator, så har man velat leka med filter.

På mobilsidan slog det igenom riktigt stort när Lucas Buick och Ryan Dorshorst från Wisconsin i USA och deras företag Synthetic, gjorde slag i saken och såg till att Hipstamatic återföddes som en fotofilter app på iTunes i December 2009.

Under 2014 startade Google ett utveckling projekt under namnet Inceptionism, och ett år senare släppte de vads som nu kallas för DeepDream. Det är en programvara som är till för att känna igen ansikten och tolka mönster. Det hela släpptes som sk. open-source och flera företag började göra olika webbtjänster där man kunde ladda upp en bild och vänta på att få se drömmar ta form.

Deep Dream web interface – Psychic VR Lab
http://psychic-vr-lab.com/deepdream/

I juni 2016 så släpptes appen Prisma av ryssen Alexey Moiseenkov, som flyttade tekniken från tunga och långsamma websidor – till en app. Den kom först till iPhone och sen i form av betaversion till Android, för att slutligen släppas publikt även där.

Nu kunde vad som helst verkligen bli ett konstverk!

Här har vi några av de andra apparna som med bra kvalitet också utnyttjar den tekniken.

 

Alter

Alter - Raptor

Vattenmärke, 31+egna filter. Storlek: 835×835 – 1000×666

DeepArt

DeepArt - Filter 23

Inget vattenmärke alls. 40 filter. Inte enbart kvadratiska bilder. Storlek: 1440×954

Paintbrush
Paintbrush - Latte
Borttagningsbart vattenmärke, 41 filter, kvadratiska bilder, 1024×1024

[pb-app-box pname=’com.futurecomes.android.alter’ name=’Alter’ theme=’light’ lang=’en’]
[pb-app-box pname=’co.launcharea.artify’ name=’Artify’ theme=’light’ lang=’en’]
[pb-app-box pname=’com.artlyapp.android’ name=’Artly’ theme=’light’ lang=’en’]
[pb-app-box pname=’com.smaper.artisto’ name=’Artisto’ theme=’light’ lang=’en’]
[pb-app-box pname=’de.nextsol.deeparteffects.app’ name=’Deep Art Effects’ theme=’light’ lang=’en’]
[pb-app-box pname=’io.deepart.deepart’ name=’Deep Art’ theme=’light’ lang=’en’]
[pb-app-box pname=’com.ionicframework.dreamclientionic895102′ name=’Dreamify’ theme=’light’ lang=’en’]
[pb-app-box pname=’com.doodle.doodle’ name=’Lucid’ theme=’light’ lang=’en’]
[pb-app-box pname=’ai.paintbrush.android’ name=’Paintbrush’ theme=’light’ lang=’en’]
[pb-app-box pname=’com.picas.photo.artfilter.android’ name=’Picas’ theme=’light’ lang=’en’]
[pb-app-box pname=’com.pikazoapp.pikazonp’ name=’Pikazo’ theme=’light’ lang=’en’]
[pb-app-box pname=’com.panicbuttonvfx.pixify’ name=’Pixify’ theme=’light’ lang=’en’]
[pb-app-box pname=’io.reart.photoeditor’ name=’Re-Art’ theme=’light’ lang=’en’]
[pb-app-box pname=’io.vinci.android’ name=’Vinci’ theme=’light’ lang=’en’][pb-app-box pname=’com.btows.photo’ name=’ToolWiz’ theme=’light’ lang=’en’]
[pb-app-box pname=’vsin.t16_funny_photo’ name=’Photo Lab’ theme=’light’ lang=’en’]..samt den som anses som “originalet” på för denna sk. “deep dream” effekt/filter typ:[pb-app-box pname=’com.neuralprisma’ name=’Prisma’ theme=’light’ lang=’en’]

Alla ovanstående finns även för Apple mobiler för dem som inte haft möjlighet att köpa/få något annat:

Klicka på namnet för att ta dig till iTunes för att hämta dem: Alter, Artify, Artisto, Artly, Dreamify, DeepArt, Deep Art Effects, Lucid, Paintbrush, Picas, Pikazo, Pixify, Re-Art, Vinci, ToolWiz, Pho to Lab och Prisma.