Real Boom-Bap in 2021 #September Edition

Reading Time: < 1 minute Inom hip-hop scenen pratar många idag om att hip-hopen övergett sina rötter och lyricismen dött ut genom övergödningen av mumbel-rappers och autotune korrigerad flow. Även om det har snart gått 30 år sedan Def FM, så är våra nerver kopplade till gatans strömförsörning och ständigt…

QUB: Introduktion

Reading Time: 2 minutes Allt börjar med dig själv, följt av hur tydlig du är med dig, sen hur du visar upp det, vad det berättar, vilken delaktighet det ger, samt vad du skapar av det – för att sedan gå varvet runt, med: det du skapar, hur är det kopplat till dig, hur tydlig är du med det…

QUB: Kreativa möjligheter med enkla förutsättningar

Reading Time: < 1 minute Kom ifrån den vedertagna bilden av en en-dimentionell kub, undersök alla dess sidor, synliggöra att det inte enbart vad som är innanför ramarna som bestämmer ramarna – utan det krävs att man synliggör och förhåller sig till vad som är utanför, samt jobba aktivt med kreativiteten i mindre lättillgängliga delar…!

Hur tillgängligt är ditt CV?

Reading Time: 2 minutes Har du ditt CV utskrivet på papper? Ligger det som en PDF i mailen, på ett USB minne, eller hur har du det? Papper är jättebra, förutom när man plötsligt och oväntat behöver dela det eller företaget enbart tar emot CV:n digitalt. En PDF i…

IDE

Reading Time: < 1 minute Hur ofta hör vi folk tycka, känna, uppleva och anse att något faktiskt är bra – men för att just vid startskottets antydan, yttra ”Fast det är nog igen idé för mig…”? Vi menar att det ALLTID är en idé. Iden ligger i att: du…