coachning

Reading Time: < 1 minute
Coachning

#stöd och guidning

Med min långa erfarenhet från mediabranschen och mitt aktiva engagemang, så kan jag stött, hjälpa och guida de som har olika intressen inom de kreativa yrkena och media.

Fundamentalt för mig är att inte lägga ribban för lågt, vilket tyvärr är allt för vanligt, eller landa på en torr teoretisk akademisk nivå, men att istället se till att vi rör oss i den genuint kreativa miljön på ett semi-professionell plan.

Jag kan visa på de uppenbara möjligheterna, se och hitta oväntade spår samt spinna vidare utifrån andra möjligheter som man själv kanske inte sett eller förstått finns inom digital produktion.