information

Reading Time: < 1 minute
information

#tankar och resonemang

För mig är en personlig, öppen, genuin, inbjudande och lyhörd ton extremt viktig.

Jag har de senaste 35 åren jobbat aktivt med omvärdsbevakning samt har ett stort informationsflöde kring nya utvecklingar, gamla insikter och samtida utmaningar.

Allt det försöker jag sammanställa på sammanfattande och enkla sätt – redan innan ChatGPT kom in i bilden – till muntlig samtal, informationsblad i både print och digital form samt andra former av delbart material.

– För mig är kunskap inte något man bär på, utan något som man delar och som uppstår just i överföringen.

Jag försöker sammanställa och sätta ihop – både i förebyggande syfte och utifrån rena uppdrag – tydliga och enkla mallar utifrån vad som gäller kring olika produktionssätt inom media. Hur och varför, är ledorden samtidigt som tydlighet och enkelheten att ta till sig det, är A och O.

Att förstå syftet hos mottagaren är essentiellt, så att jag även kan erbjuda ett mervärde som uppmuntrar utforskande, förstående och kreativitet – istället för ett grått, tort och kompakt tungt block av data som kräver att man är insatt.