Stämmer din personlighet överens med dig och andras uppfattning av dig?

Detta med tester…

Den mest kända är nog MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), följt av DiSC (Dominance, Influence, Steadiness, and Conscientiousness), som vi svenska kanske mer känner till som testen som säger om du är ”Röd, Gul, Grön eller Blå”. Andra väletablerade tester är t.ex. RHETI (Enneagram), Jung och ett par till.

Det är lätt att känna att detta är lika mycket hokuspokus som horoskop – men då skall man veta att väldigt många företag låter sökande gå igenom dessa tester. För det är nämligen så att just för att så många tagit dem, så har man lärt sig hur svaren och resultaten faktiskt påverkar personligheten hos individer.

Det intressanta med testerna, är att det också KAN vara så att man faktiskt upptäcker något nytt om sig själv – bara genom att se och notera vilka styrkor och svagheter som presenteras.

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)
SVENSK: https://www.16personalities.com/sv/gratis-personlighetstest
https://www.16personalities.com/free-personality-test
https://www.truity.com/test/type-finder-personality-test-new
http://www.personalityperfect.com/test/free-personality-test/
http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp#questionnaire

DiSC (Dominance/Dominans/Röd, Influence/Inflytande/Gul, Steadiness/Stabil/Grön, and Conscientiousness/Konformitet/Blå)
SVENSK: https://www.utbildning.se/inspiration/kunskapstest/disc-test-14839
https://www.onlinepersonalitytests.org/disc/
https://www.crystalknows.com/disc-personality-test
https://www.123test.com/disc-personality-test/
https://www.truity.com/test/disc-personality-test
• http://www.testq.com/career/quizzes/126-career-personality-test

RHETI (Enneagram)
SVENSK: http://www.enneagraminstitutet.se/rheti_html/
https://www.onlinepersonalitytests.org/enneagram/
https://www.truity.com/test/enneagram-personality-test

Jung
SVENSK: https://se.41q.com/
https://www.onlinepersonalitytests.org/free-jung-personality-test/
https://www.123test.com/jung-personality-test/

RIASEC (The Holland Code)
https://www.onlinepersonalitytests.org/riasec/

Berkeley Emotional Intelligence Test
https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/ei_quiz

PATH Assessment
https://pathassessment.azurewebsites.net/survey

Annat
https://www.sokanu.com/
http://www.testcolor.com/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *